turbo-tech.pl

Budowa dróg

Budujemy drogi w wielu technologiach.
Posiadamy duże doświadczenie w zakresie układania kostki brukowej wykonywania odwodnień i drenaży zakładania terenów zielonych z elementami dróg lub ścieżek kamiennych lub brukowanych wykonywania połaci parkingowych z kostki brukowej o dużym natężeniu ruchu pojazdów wysoko tonażowych , również o normalnym nacisku na nawierzchnie.
Wykonujemy stożki brukowe lub kamienne przy obiektach drogowych (mostach, wiaduktach itp.).